คุณอยากให้ ทม.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 2032 )
58.88%
น้ำประปา ( 263 )
7.62%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 305 )
8.84%
สวัสดิการประชาชน ( 613 )
17.76%
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ( 238 )
6.90%