คุณอยากให้ ทม.พิมลราช พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 2048 )
58.72%
น้ำประปา ( 273 )
7.83%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 310 )
8.89%
สวัสดิการประชาชน ( 618 )
17.72%
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ( 239 )
6.85%