หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
 
มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๑๗,๘๐๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 
 
 
ประปาในเขตตำบลพิมลราช มีประปาหมู่บ้านจำนวน ๙ แห่ง
 
 
 

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 24 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 20 แห่ง

อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช  
 
 
 

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 37 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 133 แห่ง

ร้านค้าและบริการทั่วไป จำนวน 139 แห่ง

ร้านขายยา จำนวน 11 แห่ง

หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 49 แห่ง
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,675,550 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com