หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 


 
นายวิรัติ ปีดแก้ว
ปลัด เทศบาลเมืองพิมลราช
 
 


 
นางวีณา คันธานุรักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวรัชนี มณีโชติ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


นางสาวชุติมณฑ์ แสงศรี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม


นายสมศักดิ์ วชิระมโนประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวศิริพร ดนตรีพงษ์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ


นายบุญสม นาทอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางสาวกรมิษฐ์ โนรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,570,100 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com