หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 


 
นายวิรัติ ปีดแก้ว
ปลัด เทศบาลเมืองพิมลราช
 
 


 
นางสาวจรรยา ชาญวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนิรมล เพียรอนุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางพัชรี วงศ์บุญเหลือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


นางสาวชนาภัทร ศรีพิพัฒนะกุล
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวรุ้งเพชร นามพันธ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวณิชาภา ภวธีชานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางอรณัน รัตนผลิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,570,106 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com