หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 


 
นายวิรัติ ปีดแก้ว
ปลัด เทศบาลเมืองพิมลราช
 
 


 
นายนิรันดร นาคประดิษฐ์
รองปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช


นางสาวฐิตินันท์ เติบโต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจตุพร กิจจาหาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววันรวีร์ สินธุ์เจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวกัณนิกา หนูรุ่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววรรรณภา กลมแป้น
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นายสินชัย พูนขันธ์
นิติกรชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,570,232 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com