หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลพิมลราชมีวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง การดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนจะเป็นแบบสังคมยุคใหม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มี อาชีพรับจ้างเอกชน รับราชการ ธุรกิจร้านค้า บริษัทเอกชน และทำการเกษตร โดยมีศาสนาสถานของแต่ละศาสนา เป็นศูนย์รวมประชาชนในชุมชนให้อยู่ร่วมกัน อย่างเป็นสุข รักใคร่ กลมเกลียวกัน
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลพิมลราช นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 70 ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 27 และศาสนาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3 โดยมี วัด 1 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง ศาลเจ้า 1 แห่ง ได้แก่

วัดสร้างใหม่ ตั้งอยู่หมู่ 4

มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม (โรงกระโจม) ตั้งอยู่หมู่ 7

ศาลเจ้าเต๋อจี้กง ตั้งอยู่หมู่ 4
 
 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 150 คน

ศูนย์อาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
 
   

สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยโรงกระโจม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น ร้อยละ 100

หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 82 คน

รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ จำนวน 2 คัน
 
 
   
ประชาชนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมตามแบบโบราณของชาวตำบลพิมลราช คือ

ประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ได้มีการจัดสำรับอาหารคาวหวานนำออกขบวนแห่ไปถวายพระและ ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ตอนบ่ายจะมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการสรงน้ำพระ รวมทั้ง มีการขอพรจากพระและญาติผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง

ประเพณีวันลอยกระทง จะมีการจัดแต่งกระทงให้สวยงามบรรจุธูปเทียนและดอกไม้แล้วลอยไปตามสายน้ำ ถือเป็นการขอบคุณและขอขมาสายน้ำ ที่ให้ใช้น้ำทำประโยชน์ และอีกความเชื่อหนึ่งถือเป็นการปล่อยทุกข์โศกให้ลอยไปกับสายน้ำ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 11 แห่ง แบ่งเป็น
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสาม   ตั้งอยู่หมู่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงสวด   ตั้งอยู่หมู่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงกระโจม   ตั้งอยู่หมู่ 7
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่

โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
โรงเรียนอนุบาลพิชาดา

โรงเรียนมารีย์วิทยา
โรงเรียนธัญญาภรณ์

โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
โรงเรียนประถมพฤกษา

โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์    
การศึกษาอื่นๆ ได้แก่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพิมลราชเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ( กศน.)

ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามตำบลพิมลราช
 
 
 
 
 
 


   
เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 เทศบาลเมืองพิมลราช
 
  จำนวนผู้เข้าชม 8,366,718 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10