หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
 
การเดินทางเข้าสู่ตำบลพิมลราช มีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัด ได้แก่ ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรีและถนนสายรัตนาธิเบศร์ มีรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตลอดจนมีรถตู้ร่วมบริการและรถโดยสารประจำทางอีกหลายสาย ซึ่งมีถนนสายหลักที่ใช้เดินทางภายใน ตำบล ได้แก่
- ถนนบ้านกล้วย - ไทรน้อย ถนนบางกรวย – ไทรน้อย
- ถนนบางไผ่ -หนองเพรางาย และถนนละหาร -ลำโพ ซึ่งเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและตำบล

ถนนลาดยาง จำนวน 18 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 30 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย
 
 
 
มีคลองไหลผ่านจำนวน ๑๘ สาย ดังนี้

คลองคันแอน ไหลผ่านหมู่ที่ 1

คลองเจ้า ไหลผ่านหมู่ที่ 1

คลองบางบัวทอง ไหลผ่านหมู่ที่ 1

คลองขุดมหาดไทย ไหลผ่านหมู่ที่ 1

คลองนายฟุ้ง ไหลผ่านหมู่ที่ 2

คลองนายแหยม ไหลผ่านหมู่ที่ 2

คลองนายพิน ไหลผ่านหมู่ที่ 2

คลองนายแถม ไหลผ่านหมู่ที่ 2

คลองหมอหรัส ไหลผ่านหมู่ที่ 2

คลองนายยอด ไหลผ่านหมู่ที่ 3

คลองนายพื้น ไหลผ่านหมู่ที่ 3

คลองบ้านกล้วย ไหลผ่านหมู่ที่ 3,5

คลองต้นนุ่น ไหลผ่านหมู่ที่ 5,6

คลองโต๊ะใหม่ ไหลผ่านหมู่ที่ 7

คลองส่งน้ำปลายนา ไหลผ่านหมู่ที่ 7

คลองหมู่บ้านพัฒนา ไหลผ่านหมู่ที่ 7

คลองตาชม ไหลผ่านหมู่ที่ 8

คลองพระพิมลราชา ไหลผ่านหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘
 
 
 

บ่อน้ำบาดาลบ้านนางพรรณี ปานอำพันธ์ หมู่ที่ 2

บ่อน้ำบาดาลบ้านนายณรงค์ คงแย้ม หมู่ที่ 2

บ่อน้ำบาดาลบ้านนางฝุ่น บัวรุ่ง หมู่ที่ 3

บ่อน้ำบาดาลบ้านนายฉลวย อบเชย หมู่ที่ 4

บ่อน้ำบาดาลบ้านนายอิสมาแอล มั่งมี หมู่ที่ 5

บ่อน้ำบาดาลบ้านนายสมบุญ แก้วน้อย หมู่ที่ 6

บ่อน้ำบาดาลหลังมัสยิดโรงกระโจม หมู่ที่ 7

บ่อน้ำบาดาลบ้านนายฉลอง น้อยสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 7

บ่อน้ำบาดาลบ้านผู้ใหญ่สุรินทร์ อิสมาแอล หมู่ที่ 8
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,456,518 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com