หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมคณะทำงานสำรวจและศึกษาเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองพิมลราช [ 16 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
แนวทางการให้เทศบาลเมืองพิมลราชเป็นหน่วยที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แนวทางและกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองพิมลราช [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
การประเมินความเสี่ยงทุจริต เทศบาลเมืองพิมลราช [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สถิติการให้บริการของเทศบาลเมืองพิมลราช ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)