หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 

 
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562  
 

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562
ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิมลราช  ดำเนินงานโครงการจัดประชุมประชาคม               เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน ได้ออกมาร่วมเสนอความคิดเห็นและได้รวบรวมข้อมูลของชุมชน ด้านต่างๆ ตลอดจนสภาพปัญหาของชุมชน            แล้วกำหนดทิศทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนสู่อนาคต ที่ชุมชนต้องการตลอดจนเป็นบทเรียนในการพัฒนาหมู่บ้านโดยภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนงานกิจกรรมโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยลงพื้นที่ในเทศบาลเมืองพิมลราช จัดเวทีประชุมประชาคม หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8  ในวันที่ 18 – 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ดังนี้
1. .วันที่ 18 มิถุนายน 2562
หมู่ 1  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ  ชุมชนตลาดน้ำพิมลราช
2. .วันที่ 18 มิถุนายน 2562
หมู่ 2  เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ  ชุมชนบ้านฝั่งเหนือ
3. วันที่ 19 มิถุนายน 2562
หมู่ 3  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ  ชุมชนบ้านกล้วย (ม.พิชาดา)
4. วันที่ 19 มิถุนายน 2562
หมู่ 4  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ  ชุมชนบ้านค่ายสาม (ม.บ้านบางบัวทอง)
5. วันที่ 20 มิถุนายน 2562
หมู่ 5  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ  ชุมชนบ้านโรงสวด (สนง.อบต แห่งเก่า)
6. วันที่ 19 มิถุนายน 2562
        หมู่ 6  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ  ชุมชนบ้านโสนลอย (บ้านผู้ใหญ่ชาติชาย พลอยสุข)
7. วันที่ 21 มิถุนายน 2562
หมู่ 7  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ  ชุมชนบ้านโรงกระโจม (ม.พิมลราช 1)
8. วันที่ 21 มิถุนายน 2562
หมู่ 8  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ  ชุมชนบ้านคลองตาชม (ศาลาท้าย ม.พฤกษา 3)

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 14.04 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิมลราช

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,683,682 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com