หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 

 
โครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน  
 

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิมลราช ได้ดำเนินโครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้ทราบถึงปัญหา มลพิษจากขยะที่เกิดขึ้น ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนภายใต้แนวคิด 3 Rs ประชารัฐคือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะซึ่งมีกิจกรรมที่ประกอบด้วย 1. กิจกรรมรณรงค์เรื่องการจัดการขยะภายในชุมชนโดยการคัดแยกขยะและกิจกรรมการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. ณ หมู่บ้านพิมลราช 1 หมู่ที่ 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 2. กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะโดยจัดตั้งตลาดนัดรีไซเคิล ดำเนินการในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ – เวลา ให้ทราบอีกครั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 13.54 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิมลราช

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,696,838 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com