หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 

 
ข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมืองพิมลราช  
 

เทศบาลเมืองพิมลราช สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมืองพิมลราช ขึ้นในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิมลราช ชั้น 5 โดยมีนายวิรัติ  ปีดแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช กล่าวเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณาและคณะ บรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วยพลตรีอำนาจ  จันทรนิมะ และคณะ ร่วมบรรยาย โครงการในวันนี้จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โลก เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการเมือง สังคม และวัฒนธรรม เติบโตเกิดภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขาดคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของตนเอง และการทำงานในภาครัฐ ตอบสนองในเรื่องความมั่นคง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร ในองค์กร ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้มีสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี และมีจริยธรรมตามแนวหลักของพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 13.47 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิมลราช

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,691,675 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com