หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน  
 

เทศบาลเมืองพิมลราช งานป้องกันฯ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 ขึ้นในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองพิมลราช โครงการนี้จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาสาธารณภัยที่ค่อนข้างจะรุนแรง และไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อุบัติภัยที่เกิดจากการคมนาคม รถไฟฟ้าตกราง การขนส่งเคมี และวัตถุมีพิษ ก๊าซระเบิด ไฟไหม้ ซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญที่นับวันจะทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากประชาชนขาดประสบการณ์ในการระงับอัคคีภัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการเกิดเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลพิมลราช เสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองได้ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 10.03 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิมลราช

ผู้เข้าชม 138 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,456,579 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com