หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
     

 
นบ0023.5/ว1157 เร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลงบประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
นบ0023.5/ว1156 การดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนพิเศา 231 ง วันที่ 16 กันยายน 2562  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
นบ0023.3/ว1159 ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
นบ0023.3/ว1160 ประชาสัมพันธ์โครงการ  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
นบ0023.5/ว4968 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท. ประจำเดือนกันยายน 2562  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
นบ0023.3/ว4967 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำประปี พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1195
     
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,556,732 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com