หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กว 6505 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0018 อยู่ในการดูแลของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-0752 นนทบุรี จำนวน 1 คัน ที่อยู่ในการดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าร้านค้ายายเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลพิมลราช ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเสีย บริเวณซอยเพ็ญ - พร หมู่ที่ 4 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนทบุรี จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลเมืองพิมลราชกำหนด) เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิมลราช ของสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิมลราช ของสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่และยาง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 2 คัน ที่อยู่ในการดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,570,804 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com