หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าร้านค้ายายเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลพิมลราช ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยและรถดูดสิ่งปฎิกูลมูลฝอย(รถดูดโคลน) จำนวน 5 คัน ที่อยู่ในการดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงกระโจม จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กบ 924 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0003 ที่อยู่ในการดูแลของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแพไม้บริเวณหลังเทศบาล พร้อมประดับไฟและเครื่องเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในวันลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามที่ กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองพิมลราช กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักยานยนต์ ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักยานยนต์ ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านค่ายสาม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงสวดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงกระโจมในสังกัดเทศบาลเมืองพิมลราช ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กบ 9154 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0006 ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กบ 9154 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0006 ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37
 
 
 
 
 
 
 


   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองพิมลราช จำนวนผู้เข้าชม 5,675,570 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 จัดทำโดย : NAXsolution.com