หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

 
 
 
 
 
 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสาชุมชน การจัด ตั้งศูนย์เยาวชน การจัดให้มีกีฬาเด็กและเยาวชน งานนันทนาการชุมชน การจัดให้มีห้องสมุดประชาชน การส่งเสริมกีฬาประชาชน และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานส่งเสริมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงาน สำรวจ เก็บข้อมูล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้ยากจน ในท้องถิ่น จัดทำบัญชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเรื้อรัง และมอบเบี้ยสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้ และผู้ที่ถูกทอดทิ้งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการในด้านสายตา การฟัง การ เคลื่อนไหว มอบทุนและอุปกรณ์ประกาอบอาชีพให้แก่ผู้ยากจน งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมความรู้ การศึกษา จัดอบรม และพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น พัฒนาอาชีพหลักและ อาชีพเสริม เพื่อสร้างเสริมรายได้ของครอบครัวในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มมวลชล กลุ่มชุมชนและกลุ่มสตรีใน ท้องถิ่น และสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนากลุ่มให้มีความยั่งยืน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
     
 
 
 
 
 
 


   
เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 เทศบาลเมืองพิมลราช
 
  จำนวนผู้เข้าชม 7,480,730 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10