หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

 
 
 
 
 
 
งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเบิก จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ งานเบิกจ่ายขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ งานจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบ ประมาณ งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุก ประเภท งานตรวจสอบบัญชี งานวิชาการด้านการเงินและบัญชีและการพัสดุ งานช่วยเหลือและให้คำแนะนำวิชาการและระเบียบข้อปฏิบัติทาง การเงินและบัญชี งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ งานควบคุมการรับ เก็บรักษาและนำส่งเงินรายได้ งานตรวจรายงานต่างๆ งานอุทธรณ์ งานบัญชีภาษีคงค้าง งานรายงานภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ งานพิจารณาคำร้อง คำขอ หรือ เรื่องราวอื่นๆ ให้ความเห็นและวินิจฉัยสั่งการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย งานปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ งานชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยว กับงาน การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายข้อบังคับ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน งานควบคุมตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และงานที่ได้รับการมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
 
     
 
 
 
 
 
 


   
เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
โทร : 02-5926040 , 02-5926228-9 เทศบาลเมืองพิมลราช
 
  จำนวนผู้เข้าชม 7,480,744 เริ่มนับ 26 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10